środa, 12 grudnia 2018

Alterowane pudełko 'Zaczarowane Piękno'

To piękne złoto-turkusowe pudełko, które dla was stworzyłam jest idealnym przykładem jak z brzydkiego, starego pudełka może powstać coś cudownego. 
This beautiful gold-turquoise box that I have created for you is a perfect example of how something wonderful can arise out of an ugly old box.
Możecie mi nie wierzyć, ale właśnie patrzycie na stare, zniszczone pudełko po cygarach, które ma jakieś 30 lat. Leżało spokojnie w szafce, dopóki nie została podjęta decyzja o wielkim sprzątaniu. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, owe pudełko zostało uznane za śmiecia i miało zostać wyrzucone. Na szczęście w porę zareagowałam i uratowałam nieszczęsne pudełeczko.
You may not believe me, but you're just looking at an old, damaged cigar box that's about 30 years old. It lay quietly in the cupboard until a decision was made about the big cleaning. Of course, as you probably guessed, this box was deemed to be rubbish and was to be discarded. Fortunately, I reacted in time and saved the unfortunate box.
Zostałam zasypana jakże oczywistymi pytaniami ’a na co ci to?’ ’daj spokój kupię ci nowe’
’przecież jest stare i brzydkie’. Racja, jednak ja nie skreśliłam brzydkiego pudełka tylko przez jego wygląd. Postanowiłam dać mu nowe, piękne życie. Ostatnio zachwycam się kamieniami szlachetnymi, zwłaszcza tymi z pięknymi maziajami, gdzie kolory przenikają się wzajemnie. Ja wybrałam oczywiście kolorystykę turkusowo-niebieską, jednak natura daje nam niezliczoną ilość kombinacji kolorystycznych.
I was flooded with the obvious questions 'what do you need this for?' 'Let it go, I'll buy you a new one', 'It's old and ugly'. That's right, but I did not scratch the ugly box just because of its appearance. I decided to give it a new, beautiful life. Recently, I am delighted with precious stones, especially those with beautiful marble effect, where colors interpenetrate each other. I, of course, chose the turquoise-blue color scheme, but nature gives us countless combinations of colors.
Kolory oczywiście mieszałam sama i spędziłam nad tym dość sporo czasu, jednak dzięki temu mam pewność, że kolory są takie jakie chciałam. Starałam się uzyskać efekt jak w szklanych kulkach, wiele różnych odcieni tego samego koloru, nachodzących na siebie. Efekt uzyskałam dopiero nakładając crackle glaze, który rozmył mi warstwy farb, dzięki czemu zatarły się granice różnych kolorów. Popękaną powierzchnię wypełniłam złotą mieszanką farb Extreme Sheen i Dazzling Metallics. Na koniec stworzyłam prostą kompozycję z odlewów i medalionu i moje pudełko jest gotowe.
Of course, I mixed the colors myself and spent a lot of time on it, but thanks to that I can be sure that the colors are what I wanted. I tried to get the effect like in glass balls, many different shades of the same color, overlapping each other. I obtained the effect by applying crackle glaze, which blurred my layers of paint, thanks to which the boundaries of different colors have blurred. I filled the cracked surface with a gold mixture of Extreme Sheen and Dazzling Metallics. At the end I created a simple composition of castings and medallion and my box is ready.
 Oto przepis, jak z czegoś starego i brzydkiego zrobić coś pięknego. Moja rada na dziś, nigdy nie wyrzucajcie czegoś tylko dlatego, że jest stare i brzydkie. Zamiast tego podarujcie mu drugie życie, wyczarujcie z tego coś pięknego, a uzyskacie projekt z duszą.
Here's the recipe, how to make something beautiful out of something old and ugly. My advice for today, never throw something away just because it is old and ugly. Instead, conjure up something beautiful out of it and you will get a design with a soul.


Zapraszam was na video tutorial, w którym zobaczycie cały etap mieszania kolorów oraz malowania pudełka.
I invite you to watch a video tutorial in which you will see the whole stage of mixing colors and painting the box.
W projekcie wykorzystałam te produkty:
In the project I used these products:

DecoArt Gesso White
DecoArt Extreme Sheen Sapphire & Champagne Gold
DecoArt Dazzling Metallics Splendid Gold & Festive Green
Media Fluid Acrylics Blue-Green Light & Primary Cyan
DecoArt Crackle Glaze 

1 komentarz: